Přihlásit se  \/ 
x
x

Androgenní alopecie je progresivní řídnutí vlasového porostu, které má specifický průběh. Během tohoto procesu dochází k urychlení průběhu životního cyklu vlasu s následným zmenšováním vlasového folikulu, růstem jemnějších vlasů a jejich zvýšeným vypadáváním.

Androgenní alopecie - problém pro obě pohlaví

Androgenní alopecie postihuje muže i ženy. V případě mužů, až 30% mužů starších 30 let a více než 50% mužů starších 50 let je postiženo tímto typem vypadávání vlasů. AGA postihuje taktéž ženy, nicméně klinické projevy bývají mírnější, nejčastěji se jedná o celkové prořídnutí vlasového porostu.

Plešatění mužského typu

Plešatění mužského typu (male androgenetic alopecia, MAGA) je nejčastějším typem řídnutí či ztráty kštice u mužů. Plešatění může začít už v pozdní adolescenci. Předpokládá se, že na plešatění mají vliv 3 hlavní faktory: dědičnost, hormony a věk.

plešatěníTyp dědičnosti, který se uplatňuje v rozvoji AGA, není zatím jasný. Dřívější práce zvažovaly autosomálně dominantní dědičnost (tj. typ monogenní dědičnosti, kdy onemocnění způsobuje jeden kauzální gen), nicméně podle novějších studií je pravděpodobnější spíš polygenní dědičnost (tj. vliv několika různých genů).

Plešatění a testosteron

Kromě dědičnosti hrají v rozvoji onemocnění důležitou roli také hormony, zejm. testosteron a jeho více aktivní metabolit- dihydrotestosteron (DHT). DHT se váže na androgenní receptory ve vlasovém folikulu. Tato vazba spouští určité buněčné procesy vedoucí ke zkrácení anagenní fáze životního cyklu vlasu. Z těchto důvodů pak vlas rychleji přejde do telogenní fáze a následně vypadne.  Postupem času dochází ke zmenšování vlasového folikulu a růstu jemnějších a kratších vlasů v postižené oblasti. Vliv androgenů na růst vlasů popsal již před více než 60 lety Hamilton, který si všiml, že u kastrovaných mužů nedochází k rozvoji AGA,  nicméně aplikace testosteronu spustila  AGA u těchto mužů.

K plešatění dochází specifickým způsobem. U mužů typicky dochází k ústupu vlasové hranice nad čelem, tvorbě koutů a řídnutí vlasů na vertexu (vrchol na temeni hlavy). S progresí alopecie dochází později k tvorbě pleše na vertexu a zbylé vlasy vytvářejí jen úzkou korunu nad krkem a směrem ke spánkům.

K ohodnocení stupně plešatosti se používá tzv. Hamiltonova-Norwoodova klasifikace, která rozlišuje sedm stupňů plešatosti. Tato klasifikace byla poprvé navržena Hamiltonem v roce 1951 a modifikována Norwoodem v roce 1975. Norwood rozdělil MAGA ještě na dva podtypy:  klasický  typ a méně častý typ A.

Léčba androgenní alopecie u mužů

Léčba MAGA může být místní nebo systémová, a to samostatně či v kombinaci. Pro místní aplikace se nejčastěji používá minoxidil 2% nebo 5% roztok. Minoxidil se původně používal systémově pro léčbu hypertenze, nicméně jako vedlejší efekt byl pozorován jeho pozitivní vliv na růst vlasů, jelikož jeho působením dochází k prodloužení anagenní fáze vlasu. Minoxidil je nutno aplikovat dvakrát denně po delší dobu. Terapeutický efekt je bohužel jen dočasný, neboť po skončení léčby dochází opět k postupnému vypadávání vlasů. Navíc při léčbě může docházet k podráždění pokožky. Minoxidil může být používán v kombinace s tretinoinem v koncentraci 0,025%-0,05%. Léky je nutno podávat odděleně, např. jeden ráno, druhý večer. Kombinovaná léčba má lepší klinické výsledky, nicméně se zvyšuje i riziko podráždění pokožky. Další možností v léčbě MAGA je místní podávání fluridilu, což je antiandrogen, který brání vazbě androgenů na androgenní receptory. Systémově je u mužů používán finasteride (prodávaný jako  Proscar, Propecia, Fincar, Finpecia, Finax, Finast, Finara, Finalo, Prosteride, Gefina, Appecia, Finasterid IVAX, Finasterid Alternova), který brání konverzi testosteronu na DHT. Finasteride je nutno podávat delší dobu, alespoň jeden rok, avšak stejně jako v případě minoxidilu je jeho efekt pouze dočasný. Zřídka může navíc docházet k výskytu nežádoucích vedlejších účinků, jako je erektilní dysfunkce, ztráta libida, malý objem ejakulátu a gynekomastie. Naštěstí se však jedná o reversibilní změny. V posledních letech slaví velké úspěchy transplantace vlasů, která v určitých případech nabízí trvalé řešení androgenetické alopecie.

Plešatění ženského typu

U žen je androgenenní alopecie méně obvyklá.  K řídnutí vlasů dochází v jiném vzorci než u mužů -  u žen bývá zachována vlasová hranice a dochází spíše k řídnutí vlasů na vertexu. Lysina typická pro muže se u žen v drtivé většině případů neobjevuje. Klinické zhodnocení AGA u žen se opírá o třístupňovou Ludwigovu klasifikaci.

Léčba angrogenetické alopecie u žen

K léčbě AGA u žen se používají jednak léky s obsahem estrogenů, které prodlouží anagenní fázi vlasového cyklu, čímž brání jeho předčasnému vypadnutí. Kromě toho se běžně používají stejné léky jako při léčbě mužů, např. minoxidil, fluridil. K léčbě žen ve fertilním věku lze s výhodou využít i hormonální anitkoncepce (kombinace estrogenů a progestinů) spolu s antiandrogenem, který brání vazbě DHT na androgenní receptory v cílových tkáních a snižuje produkci androgenů v ovariích. Mezi nejsilnější antiandrogeny patří cyproteronacetát, chlormadinoacetát, dienogest a drospirenon. K systémové léčbě lze použít i spironolakton, který inhibuje biosyntézu androgenů, nicméně mezi jeho vedlejší účinky patří poruchy menstruačního cyklu a hypotenze. Spironolakton se také používá v kombinaci s hormonální antikoncepcí, neboť ta redukuje jeho vedlejší efekty.

 

Upozornění

Portál padanivlasu.info obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady v on-line poradně, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění. Tým portálu padanivlasu.info.

O nás