Přihlásit se  \/ 
x
x

Transplantace vlasů je chirurgická technika, kdy se na holá místa přenesou vlastní vlasové folikuly. Jde tedy o autotransplantaci vlasů.

Tato technika se rozvíjí bezmála 100 let a na špičkových pracovištích dosáhla takové úrovně, že se na takto transplantované vlasy poskytuje doživotní záruka (v České republice je jediným takovým pracovištěm vlasová klinika INTER CLINIC Praha - Radotín.

Transplantace vlasů a její princip

Celý princip transplantace vychází z toho, že na holá místa, kde vlasy vypadaly vlivem půsbení speciálního enzymu, jsou přeneseny vlasové folikuly, které nejsou postiženy tímto enzymem. Takové vlasové folikuly se nachází například v týlní části hlavy.Transplantace vlasů je  chirurgická technika, která spočívá v přenesení jednotlivých vlasových folikulů z jedné části těla (dárcovská část) na holé místo. Primárně se transplantací vlasů řeší problematika mužské pleše.

Transplantace vlasů a metody

Metody transplantace vlasů mohou být různé, různá je i úspěšnost zákroků použitím těchto metod. Nejlepší efekt má podle dosavadních zkušeností světových špičkových pracovišť tzv. metoda stripu. Tuto metodu používá cca 90% nejlepších klinik, které se specializují na transplantaci vlasů.

Transplantace vlasů - metoda a zkušenosti rozhodují

Jak bude transplantace vlasů úspěšná, to záleží na mnoha faktorech. Nejdůležitejšími se zdají být odběr a sázení folikulů, a to tak, aby během tohoto procesu nedošlo k jejich poškození. Způsoby odběru vlasových folikulů jsou různé. Můžeme se dnes dočíst o několika technikách, z nichž nejznámější je metoda stripu a metoda FUE. Tyto metody transplantace vlasů se od sebe liší zejména odběrem vlasových štěpů. V zásadě se v oblasti transplantace vlasů nečekají další převratné objevy, které by měly metody zásadním způsobem ovlivnit. Velkou šancí jsou však kmenové buňky, jejichž aplikace bude za pár let, doufejme, běžnou lékařskou praxí.

Indikace vlasové transplantace

Nejčastěji se transplantace vlasů provádí z důvodu androgenní alopecie. Transplantace vlasů dnes může vyřešit tzv. kouty, kolečko na temeni a další formy pleše u mužů. U žen se transplantace vlasů provádí zcela výjimečně, neboť důvody vypadávání vlasů u žen jsou zcela jiné než u mužů.

Transplantace vlasů a pracoviště

Špičková pracoviště pro transplantace vlasů nalezneme v každém větším evropském městě. Konkrétně v České republice je věhlasná 1. soukromá klinika vlasové transplantace INTER CLINIC v Praze, průkopník vlasové transplantace v Česku s bezmála 25letou historií. Ze zkušeností mnoha klientů plyne, že čím větší pracoviště, tím lepší nejen výsledky, ale tím větší jsou i záruky. Pozor na "věhlasné kliniky" plastické chirurgie, které zákrok transplantace vlasů nabízí jen proto, aby měly kompletní nabídku služeb. Tyto kliniky provedou ročně například jen 10 transplantací, což je pro "vyoperovanost" lékaře rozhodně málo. 

Samostatnou kapitolou jsou pak levné transplantace vlasů za hranicemi EU (směrem na jihovýchod). Nízké hygienické standardy a profesní úroveň personálu je zde "vyvažována" atraktivními prostory kliniky a agresivní reklamou. Jak v těchto zemích probíhá případná reklamace zákroku, si lze jen domýšlet...

Upozornění

Portál padanivlasu.info obsahuje autorské články specialistů, rozhovory s nimi a také články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů. Tyto články, jakožto rady v on-line poradně, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění. Tým portálu padanivlasu.info.

O nás